Lægerne

Læge Jonas Dyhr Rask
Speciallæge i almen medicin.

Praktiserende læge siden 2016
Medlem af DSAM

 

Læge Lotte Brogaard
Speciallæge i almen medicin.

Praktiserende læge siden 2015.
Medlem af DSAM

 

Læge Sophie-Charlott Seidenfaden
Uddannelseslæge

Er ansat som læge i KBU frem til 1. februar 2023.
Sophie kommer fra ansættelse på infektionsmedicinsk afdeling på AUH.